Lederboktor

De lederboktor is een van Europa’s grootste keversoorten met een lengte van 34 tot 53 mm. Hij heeft twee grote, sterk getande tasters; die van het mannetje zijn breder, langer en sterker getand. Zijn lichaam is ovaal van vorm, minder langwerpig dan de meeste boktorren. De dekschilden zijn donkerbruin tot zwart en de kaken zijn goed ontwikkeld; de kever kan er gemeen mee bijten als hij wordt opgepakt.

De lederboktor lijkt zeer veel op de weverbok (Lamia textor), eveneens een zeldzame soort. Het belangrijkste verschil met de weverboktor is de scherpe voorschildrand die bij deze laatste recht is, en bij de lederboktor meer afgerond.

In Nederland is deze kever zeer zeldzaam. Op de Midden en Zuidelijke Veluwe is hij de laatste jaren in aantallen gegroeid en lijkt hij tot voortplanting te komen, maar hij blijft hij een zeldzame verschijning. Verder wordt hij alleen nog gevonden in Zuid-Limburg.